Hakkında

TÜBİTAK 2237-A “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk III” projesi ile uluslararası literatürde önemli olan ve git gide önem kazanan ölçek uyarlama ve geliştirme üzerine odaklanılması amaçlanmaktadır. TUBİTAK 2237-A projesinin hedef kitlesini eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapan ve tezlerinde ölçek geliştirme ve/veya uyarlama çalışmaları planlayan 20 araştırma görevlisi ile oluşturmaktadır.

Ölçek geliştirme ve uyarlama uzun zaman alan, dikkat ve çaba gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için araştırmacıların ölçek geliştirme ve uyarlama süreci hakkında yeterli bilgi ve uygulamaya sahip olması beklenmektedir. Ancak ülkemizde ölçme araçları hakkında özellikle ölçek geliştirme ve uyarlama alanında uzman sayısının az olmasına nedeniyle araştırmacıların bu konuda eksik bilgilere sahip oldukları ifade edilebilir. Bu duruma paralel olarak özellikle bilimsel araştırmalar hakkında daha az deneyime sahip genç bilim insanlarının hiçbir eğitim almadan ya da yetersiz bilgi ile araştırmalarını ve tezlerini tamamladıkları görülmektedir. Ölçek geliştirme ve uyarlama gibi uzmanlık gerektiren bir alanda, bilgi eksikliği ile gerçekleştirilen araştırmaların teknik ve akademik hatalar içerdikleri söylenebilir. Geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin ileriki zamanlarda alandaki birçok araştırmacı tarafından kullanılabileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılan hataların en aza indirilmesinin önemi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan proje kapsamında genç bilim insanı olan araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama sürecine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama süreci hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak,
  • Araştırma görevlilerine ölçek geliştirme ve uyarlama sürecine ilişkin, alan uzmanları eşliğinde, uygulama fırsatı sunmak,
  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde yaptıkları hataları asgari düzeye indirmek,
  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki geçerlik ve güvenirlik analizlerini kavramalarını sağlamak,
  • Araştırma görevlilerinin geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin psikometrik özelliklerini tespit etmede SPSS, AMOS ve LİSREL programlarını kullanabilme becerisini arttırmak,
  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ya da uyarlama sonuçlarını akademik bir dille yazma becerisini geliştirmek.