Hakkında

Hakkında

TÜBİTAK 2237-A “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk II” projesi ile uluslararası literatürde önemli olan ve git gide önem kazanan ölçek uyarlama, geliştirme ve meta analiz üzerine odaklanılması amaçlanmaktadır. TUBİTAK 2237-A projesinin hedef kitlesini eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapan ve tezlerinde ölçek geliştirme, uyarlama ve/veya meta analiz çalışmaları planlayan 24 araştırma görevlisi ile oluşturmaktadır.

Ölçek geliştirme ve uyarlama uzun zaman alan, dikkat ve çaba gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması için araştırmacıların ölçek geliştirme ve uyarlama süreci hakkında yeterli bilgi ve uygulamaya sahip olması beklenmektedir. Ancak ülkemizde ölçme araçları hakkında özellikle ölçek geliştirme ve uyarlama alanında uzman sayısının az olmasına nedeniyle araştırmacıların bu konuda eksik bilgilere sahip oldukları ifade edilebilir. Bu duruma paralel olarak özellikle bilimsel araştırmalar hakkında daha az deneyime sahip genç bilim insanlarının hiçbir eğitim almadan ya da yetersiz bilgi ile araştırmalarını ve tezlerini tamamladıkları görülmektedir. Ölçek geliştirme ve uyarlama gibi uzmanlık gerektiren bir alanda, bilgi eksikliği ile gerçekleştirilen araştırmaların teknik ve akademik hatalar içerdikleri söylenebilir. Geliştirilen veya uyarlanan ölçeklerin ileriki zamanlarda alandaki birçok araştırmacı tarafından kullanılabileceği göz önünde bulundurulduğunda yapılan hataların en aza indirilmesinin önemi anlaşılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilecek olan proje kapsamında genç bilim insanı olan araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama sürecine yönelik ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarına ilişkin bir meta analizin gerçekleştirilmesi ve araştırmacıların meta analiz sürecini kavramaları bir diğer amaçtır. Bu kapsamda katılımcıların ölçek geliştirme, uyarlama ve meta analiz sürecine ilişkin bilgi ve becerileri geliştirilecek, bilimsel araştırmalarındaki hataları ve eksiklikleri kapatılmaya çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda projenin alt amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme, uyarlama ve meta analiz süreci hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak,
  • Araştırma görevlilerine ölçek geliştirme, uyarlama ve meta analiz sürecine ilişkin, alan uzmanları eşliğinde, uygulama fırsatı sunmak,
  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama sürecinde yaptıkları hataları asgari düzeye indirmek,
  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ve uyarlama çalışmalarındaki geçerlik ve güvenirlik analizlerini kavramalarını sağlamak,
  • Araştırma görevlilerinin geliştirilen ve ya uyarlanan ölçeklerin psikometrik özelliklerini tespit etmede SPSS, AMOS ve Lisrel programlarını kullanabilme becerisini arttırmak,
  • Araştırma görevlilerinin ölçek geliştirme ya da uyarlama sonuçlarını akademik bir dille yazma becerisini geliştirmek,
  • Araştırma görevlilerinin CMA programını kullanma becerisini arttırmaktır.