BAŞVURU ŞARTLARI

TÜBİTAK 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk” projesi; eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapan ve tezlerinde ölçek geliştirme, uyarlama ve/veya meta analiz çalışmaları planlayan 30 araştırma görevlisi ile gerçekleştirilecektir. Projeye katılacak olan araştırma görevlilerinin doktora yeterlik sınavında başarılı olması, tez önerisinin kabul edilmesi ve kabul edilen bu önerinin ölçek geliştirme uyarlama ve/veya meta analiz çalışmalarını içeriyor olması şartlarını sağlaması gerekmektedir. Katılımcıların daha önce böyle bir eğitim almamış olmalarına özen gösterilecektir. Proje katılımcılarının disiplinler arası işbirliğini ve iletişimi destekleyecek şekilde farklı çalışma alanlarından ve Türkiye’nin faklı bölgelerindeki üniversitelerden seçilmesi planlanmaktadır. Proje katılımcılarının seçiminde kız ve erkek sayısının yakın olmasına özen gösterilecektir. Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru ve tez önerisi formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Katılımcıların konaklama (3 kişilik odalarda) ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları gerekmektedir. Başvuracak değerli katılımcıların aşağıdaki şartlarının tamamını sağlaması beklenmektedir:

  • Araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
  • Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapıyor olmak,
  • Doktora tezlerinde ölçek geliştirme, uyarlama ve/veya meta analiz çalışmalarını kullanıyor olmak
  • Başvuru formunu doldurup, 6 Ocak 2017 tarihine kadar oguy2229@gmail.com adresine gönderiniz
  • Katılımcı Listesi

    categories