Proje Başvurusu

Proje Başvurusu

TÜBİTAK 2237-A-Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı  kapsamında desteklenen “Alan Uzmanlarıyla Ölçek Geliştirme ve Uyarlama Kültürüne Yolculuk II” projesi; eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapan ve tezlerinde ölçek geliştirme, uyarlama ve/veya meta analiz çalışmaları planlayan 24 araştırma görevlisi ile gerçekleştirilecektir.  Projeye katılacak olan araştırma görevlilerinin doktora yeterlik sınavında başarılı olması, tez önerisinin kabul edilmesi ve kabul edilen bu önerinin ölçek geliştirme uyarlama ve/veya meta analiz çalışmalarını içeriyor olması şartlarını sağlaması gerekmektedir.

 

Katılımcıların daha önce böyle bir eğitim almamış olmalarına özen gösterilecektir. Proje katılımcılarının disiplinler arası işbirliğini ve iletişimi destekleyecek şekilde farklı çalışma alanlarından ve Türkiye’nin faklı bölgelerindeki üniversitelerden seçilmesi planlanmaktadır.  Proje katılımcılarının seçiminde kız ve erkek sayısının yakın olmasına özen gösterilecektir.

Etkinliğin web sitesi üzerinden yapılacak başvurularda seçim, adayların başvuru ve tez önerisi formunda verdikleri bilgilere göre gerçekleştirilecektir. Katılımcıların konaklama ve yemek masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirilecek olması nedeniyle katılımcıların projeye bilgisayarları ile birlikte katılmaları gerekmektedir.

 

Başvuracak değerli katılımcıların aşağıdaki şartlarının tamamını sağlaması beklenmektedir:

  • Araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
    • Eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme temel alanında doktora yapıyor olmak,
    • Doktora tezlerinde ölçek geliştirme, uyarlama ve/veya meta analiz çalışmalarını kullanıyor olmak

 

Başvurmak için lütfen başvuru ve tez önerisi formunu indirip doldurunuz ve 24 Ağustos 2018  tarihine kadar oguy2229@gmail.com adresine gönderiniz.

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız.

ADI SOYADI ÜNİVERSİTE BÖLÜM İLETİŞİM
1 Emine Şahin Topalcengiz Muş Alparslan Üniversitesi Fen eğitimi eminesahin59@gmail.com
2 Zeynep Kıryak Trabzon Üniversitesi Fen eğitimi zeynepkiryak@gmail.com
3 Bahar Candaş Trabzon Üniversitesi Fen eğitimi bhrcnds@gmail.com
4 Funda Yeşil İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türkçe eğitimi fundayesil87@gmail.com
5 Ayşegül Sefer Bozok Üniversitesi Türkçe eğitimi asefer2834@gmail.com
6 Galip Öner Erciyes Üniversitesi Sosyal bilgiler eğitimi galiponer@erciyes.edu.tr
7 Mehmet Akif İnce Gazi Üniversitesi Okul öncesi eğitimi  mehmetakifinci@gmail.com
8 Fulya Ezmeci Hacettepe Üniversitesi Okul öncesi eğitimi fulya.ezmeci@gmail.com
9 Hilal Yılmaz Marmara Üniversitesi Okul öncesi eğitimi hilal.yilmaz@marmara.edu.tr
10 Merve Bıyık Trabzon Üniversitesi Sınıf eğitimi merveatas90@hotmail.com
11 Ayşe Dilek Yekeler Giresun Üniversitesi Sınıf eğitimi dilekyekeler@gmail.com
12 Özge Nurlu Gazi Üniversitesi Sınıf eğitimi ozgenurlu@hotmail.com
13 Feridun Kaya Bayburt Üniversitesi PDR feridunkaya25@gmail.com
14 Sedat Gelibolu Muş Alparslan Üniversitesi PDR sgelibolu@gmail.com
15 Cafer Kılıç Uşak Üniversitesi PDR cafer.kilic@usak.edu.tr
16 Seher Merve Erus Yıldız Teknik Üniversitesi PDR sehermerverus@gmail.com
17 Zahide Tonga Kırıkkale Üniversitesi PDR zahidetonga@gmail.com
18 Mehmet Eroğlu Fırat Üniversitesi EPÖ mehmeteroglu@firat.edu.tr
19 Cem Şenol Dicle Üniversitesi EPÖ cem.senol@dicle.edu.tr
20 Yakup Öz Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Eğitim yönetimi yakupoz573@yahoo.com
21 Yunus Emre Sarı İstanbul Üniversitesi Almanca eğitimi y.sari@istanbul.edu.tr
22 Handan Narin Çukurova Üniversitesi Resim iş eğitimi handannarinn@gmail.com
23 Filiz Karadağ Dokuz Eylül Üniversitesi Özel yetenekliler eğitimi filiz.karadag@deu.edu.tr
24 Sıla Doğmaz Tunalı Dokuz Eylül Üniversitesi Özel eğitim siladogmaz@gmail.com